Jest czas na zabawę, jest czas na zadumę. Dlatego też Lutowa Masa Krytyczna poświęcona będzie pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Spotykamy się jak co miesiąc na Placu Litewskim o godz. 18.00 w piątek 26 lutego.

Trasa przejazdu o długości ok. 9 km będzie wyglądała tak: KLIK i będzie kończyła się wyjątkowo na Placu Zamkowym - ze względu na tematykę Masy.

Po drodze odwiedzimy następujące miejsca pamięci:

Siedziba i areszt Komendy Wojewódzkiej MO, ul. 1 Armii WP 3. Przetrzymywano tu uwięzionych konspiratorów z Armii Krajowej, Delegatury Sił Zbrojnych, Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, Narodowych Sił Zbrojnych, Batalionów Chłopskich oraz Narodowego Zjednoczenia Wojskowego.

Siedziba PKWN, ul. Spokojna 4. Siedziba utworzonego w 1944 z rozkazu Józefa Stalina Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego podporządkowanego Związkowi Radzieckiemu.

Areszt NKWD, ul. Wieniawska 12 oraz warsztaty naprawcze i park samochodowy 198. Samodzielnego Batalionu Zmotoryzowanego NKWD na rogu ul. Jasnej i Wieniawskiej.

Koszary 3. Brygady KBW w barakach pozostałych po podobozie przejściowym Majdanka, ul. Lipowa (obecnie Plaza Lublin)

Cmentarz przy ul. Lipowej z grobami żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego.

Pomnik mjr. cc. Hieronima Dekutowskiego ”Zapora” przed gimnazjum nr 9 na ul. Lipowej

Siedziba i katownia Zarządu Informacji Naczelnego Dowództwa Ludowego Wojska Polskiego, róg ul. Narutowicza i Piłsudskiego

Siedziba UB i Komenda Wojewódzka MO, ul. Narutowicza 73

Siedziba i katownia NKWD oraz UB, ul. Chopina 18. Zamordowano tu co najmniej kilkunastu żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. W piwnicach do dnia dzisiejszego zachowały się inskrypcje wyryte na ścianach przez torturowanych tam Polaków.

Siedziba i areszt NKWD, ul. Chopina 7. Prawdopodobnie tu urzędował do 1945 r. sowiecki Wojskowy Komendant Miasta.

Siedziba Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego / Komisariat MO, ul. Krakowskie Przedmieście 47. W 1945 Stanisław Maiński, żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych, umożliwia zbiorową ucieczkę byłych żołnierzy Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich.

Bank Polski, ul. Krakowskie Przedmieście 64. W akcji ekspropriacyjnej w 1945 roku żołnierze AK z oddziału Stanisława Łukasika „Ryś” zdobyli tu ponad milion złotych.

Komenda Powiatowa MO w Pałacu Potockich, ul. Staszica. Dawny budynek przedwojennej Policji Państwowej, po wojnie stał się Powiatowa Komendą Milicji Obywatelskiej.

Areszt NKWD i IW, Klasztor oo. Karmelitów, ul. Świętoduska 14/16. Przetrzymywano tu i brutalnie przesłuchiwano żołnierzy niepodległościowego podziemia.

Szpital Św. Jana Bożego gdzie w konspiracji szkolono sanitariuszki AK i NSZ, ul. Spokojna

Kościół Karmelitów z tablicą poświęconą kapitanowi Mieczysławowi Pazderskiemu „Szary” – oficerowi Narodowej Organizacji Wojskowej, ul. Spokojna

Punkt kontaktowy NSZ w willi przy ul. Obywatelskiej 11

Cmentarz przy ul. Unickiej. W bezimiennych dołach chowano tu żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego.

Zamek Lubelski - W latach 1944-1954 Zamek był sowieckim więzieniem karno-śledczym Resortu Bezpieczeństwa Publicznego, a następnie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, przez które przeszło około 32 000 ludzi, głównie żołnierzy polskich konspiracji niepodległościowych z Armii Krajowej, Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, Narodowych Sił Zbrojnych, Batalionów Chłopskich, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego i innych organizacji.

Pomnik Zaporczyków, Plac Zamkowy. Pomnik poświęcony pamięci żołnierzy AK i WiN ze zgrupowania mjr. cichociemnego Hieronima Dekutowskiego „Zapora”.

UWAGA! Dodatkowo nasz forumowy kolega Piotr krótko przedstawi Nam kilka faktów z tamtych czasów.

Z uwagi na charakter Masy bardzo prosimy Was o ubranie się w barwy narodowe i inne akcenty patriotyczne.

Do zobaczenia!

I tradycyjnie zapraszamy Was do odwiedzenia naszego FORUM oraz Profilu FB Lubelskiej Masy Krytycznej